תנאי שימוש

המידע המתפרסם באתר נכון למועד כתיבתו. משכך, ייתכנו שינויים בכתובות המקומות והשירותים המופיעים באתר, טיבם, שעות הפעילות, המחירים ועוד. השימוש במידע המופיע באתר ו/או הסתמכות עליו, הינם באחריות המשתמש בלבד וחלה עליו החובה לוודא את תקינותו בטרם יעשה בו שימוש ו/או יסתמך עליו כאמור.

במידה ונתקלתם בטעות, פנו אלינו באמצעות טופס יצירת הקשר, ונפעל לתקנה ככל שיידרש.

השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאים אלה.